Spuittips

Het eerste cijfer van de Airless spuittip staat voor de spuitbreedte. Dit getal doet u maal 5 doen om de spuitbreedte in cm uit te drukken. De laatste 2 cijfers geeft de grote van de spuitopening door in het aantal 0,0 inch. Dus een tip 521 staat voor een spuitpatroon van 25cm en een doorlaat van 0,021 inch.

"Groene" tips zijn universele spuittips die geschikt zijn voor ieder materiaal en werkzaamheden.
"Aircoat" tips zijn speciale spuittips met een dubbele verstuiving voor het nog fijner verspuiten van synthetische en watergedragen lakken.
"Belijning" tips zijn speciale spuittips die de buitenranden van het spuitbeeld scherper afspuiten, dus beter benadrukken.
"Tiphouders" zijn de houders waarin de tips geplaatst worden.